3 ting du som boligejer kan bruge en landinspektør til

Hvad laver en landinspektør egentligt? Et spørgsmål mange stiller, når de stifter bekendtskab med termen. For udover at have set dem, stå med deres måleudstyr rundt omkring, er det ikke et fagfolk man ser så meget til. Men det burde man faktisk, for en landinspektør kan meget andet end måle marker og byggepladser op. Og her kommer 3 ting, du som boligejer kan bruge din landinspektør til.

Arealoverførsel

Hvis du køber et hus, en lejlighed, eller anden fast ejendom, er arealet der tilhører ejendommen nøje opmålt. Hvis du vil føje mere areal til det, du ejer i forvejen, fra et areal der ejes af en anden, er der tale om arealoverførsel. Og det er ikke nødvendigvis så lige til. Arealoverførsel kan både være et udendørs areal, men det kan også være, hvis du for eksempel vil lægge to lejligheder sammen til en, eller alternativt frasælge en del af din lejlighed. Her kan en landinspektør hjælpe, så det hele foregår rigtigt.

Opmåling af boligareal

Hvis du vil udleje en del af dit hus, eller du har tvivl om hvor mange kvadratmeter boligareal der er i din lejlighed, så kan en landinspektør hjælpe dig med at lave en præcis opmåling. Når det gælder boligareal, er det nemlig ikke bare at måle fra væg til væg. Der kan være ting der har betydning for arealet, som for eksempel skråvægge, der gør et rums anvendelige areal mindre. Det kan være vigtigt med en præcis angivelse af en boligs areal, hvis det skal sælges eller lejes ud, eller hvis du er i tvivl om, hvor vidt du betaler det rette i husleje.

Fastsættelse af skel

En landinspektør kan endelig hjælpe dig med at undgå nabostridigheder, ved at fastsætte det præcise skel mellem jeres grunde. På den måde er du sikker på, at hækken er placeret korrekt, og at din grund er korrekt afgrænset.